6 powodów działania UE na rzecz ochrony zdrowia zwierząt

Jesteśmy przekonani, że zdrowie zwierząt jest podstawowym warunkiem ich dobrostanu, na co uwagę zwraca coraz więcej obywateli Europy. Stosowane odpowiedzialnie i zgodnie z zaleceniami leki weterynaryjne zapewniają wszystkie wspomniane korzyści.

Europa jest kolebką współczesnej weterynarii i siedzibą wiodących na świecie przedsiębiorstw z sektora farmacji weterynaryjnej który oferuje 50 tysięcy miejsc pracy na kontynencie. Przy obrotach rzędu około 6 mld euro jest równocześnie drugim co do wielkości rynkiem zbytu leków weterynaryjnych na świecie. Wiążemy z Europą wielkie nadzieje i mamy wspaniałe pomysły na kreowanie jej przyszłości.